புருசோத்தமன்

எழுத்தாளர்
புருசோத்தமன், அடிப்படையில் ஒரு மென்பொருள் பொறியாளர், பணிபுரியும் நிறுவனத்தில் மூத்த மென்பொருள் பொறியாளராக பணியாற்றி வருகிறார். இது தவிர செய்தி கட்டுரைகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார். இவர் தனது வாழ்க்கையை கடுமையாக உழைத்து வாழ விரும்புபவர்.

இயற்கை வளங்களையும் அதன் நிகழ்வுகளையும் அரிதாக நம்பி அதன் வழியில் வாழ்ந்து வருகிறார். இவர் உண்மையான சம்பவங்கள் மற்றும் சுவாரஸ்யமான செய்திகளை எழுதுவதில் பேரார்வம் காட்டி வருகிறார். இவருடைய கருத்துக்கள், கற்றல் மற்றும் மேம்படுத்தும் திறனை நாங்கள் மிகவும் பாராட்டுகிறோம்.
193
News

03 May, 2024

09 September, 2022

18 August, 2022

04 August, 2022

22 July, 2022

08 July, 2022

20 April, 2022

13 April, 2022

26 March, 2022

01 March, 2022

25 February, 2022

12 February, 2022

05 February, 2022

02 December, 2021

13 October, 2021

10 October, 2021

20 September, 2021

12 September, 2021

04 September, 2021

03 September, 2021

02 September, 2021

26 August, 2021

09 August, 2021

02 August, 2021

26 April, 2021

24 April, 2021

16 April, 2021

10 April, 2021

19 March, 2021

06 March, 2021

26 February, 2021

14 February, 2021

05 February, 2021

29 January, 2021

12 January, 2021

01 January, 2021

31 December, 2020

21 December, 2020

27 November, 2020

05 October, 2020

23 September, 2020

18 September, 2020

17 September, 2020

05 September, 2020

31 August, 2020

06 July, 2020

18 June, 2020

10 June, 2020

03 June, 2020

29 May, 2020

12 May, 2020

08 May, 2020

07 May, 2020

01 May, 2020

29 April, 2020

25 April, 2020

24 April, 2020

18 April, 2020

16 April, 2020

03 April, 2020

02 April, 2020

31 March, 2020

29 March, 2020

27 March, 2020

25 March, 2020

23 March, 2020

22 March, 2020

20 March, 2020

19 March, 2020

15 March, 2020

14 March, 2020

13 March, 2020

12 March, 2020

11 March, 2020

10 March, 2020

08 March, 2020

07 March, 2020

06 March, 2020

03 March, 2020

02 March, 2020

29 February, 2020

26 February, 2020

19 February, 2020

15 February, 2020

07 February, 2020

05 February, 2020

03 February, 2020

02 February, 2020

10 January, 2020

20 December, 2019

17 December, 2019

06 December, 2019

04 December, 2019

17 November, 2019

15 November, 2019

14 November, 2019

12 November, 2019

14 October, 2019

13 October, 2019

12 October, 2019

11 October, 2019

28 August, 2019

27 July, 2019

06 June, 2019

23 May, 2019

21 May, 2019

20 May, 2019

08 May, 2019

07 May, 2019

05 May, 2019

03 May, 2019

02 May, 2019

22 April, 2019

21 April, 2019

19 April, 2019

18 April, 2019

16 February, 2019

10 October, 2018

09 October, 2018

05 October, 2018

03 October, 2018

02 October, 2018

01 October, 2018

28 September, 2018

27 September, 2018

26 September, 2018

25 September, 2018

24 September, 2018

22 September, 2018

21 September, 2018

20 September, 2018

19 September, 2018

18 September, 2018

17 September, 2018

14 September, 2018

23 August, 2018