விக்னேஷ்

செய்தியாளர்
விக்னேஷ் சுற்றுப்புற சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி சார்ந்த செய்திகளை பெருமளவு எழுதி வருகிறார். இவர் தனது செய்திகளில் கற்பனை திறனையும், புது புது தகவல்களையும் வெளிப்படுத்தி வருகிறார். இவர் செய்திகளை எழுதுவதில் வல்லவர். தனது திறமையால் சிறு தகவல்களை வைத்து அதன் மூலம் நம்மால் ஈன்ற அளவுக்கு தனது முயற்சிகளை வெளிப்படுத்துவார்.

அனைவரிடத்திலும் வெளிப்படையாக பழக கூடியவர். மற்றவர்களிடமிருந்து புது நுணுக்கங்களையும் நுட்பத்தையும் சேகரித்து தன்னுடைய அறிவை வளர்த்து கொள்வார். இவர் தான் சேகரிக்கும் தகவல்களை மிகவும் எளிமையான முறையில் மக்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பதில் சிறப்பானதாக விளங்குகிறார்.
29
News

19 September, 2020

18 September, 2020

17 September, 2020

05 September, 2020

18 August, 2020

17 August, 2020

06 August, 2020

26 July, 2020

16 June, 2020

12 June, 2020

10 June, 2020

02 June, 2020

09 May, 2020

29 April, 2020

26 April, 2020

25 April, 2020

24 April, 2020

15 April, 2020

31 March, 2020

29 March, 2020

22 March, 2020

13 March, 2020

12 March, 2020