விக்னேஷ்

செய்தியாளர்
விக்னேஷ் சுற்றுப்புற சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி சார்ந்த செய்திகளை பெருமளவு எழுதி வருகிறார். இவர் தனது செய்திகளில் கற்பனை திறனையும், புது புது தகவல்களையும் வெளிப்படுத்தி வருகிறார். இவர் செய்திகளை எழுதுவதில் வல்லவர். தனது திறமையால் சிறு தகவல்களை வைத்து அதன் மூலம் நம்மால் ஈன்ற அளவுக்கு தனது முயற்சிகளை வெளிப்படுத்துவார்.

அனைவரிடத்திலும் வெளிப்படையாக பழக கூடியவர். மற்றவர்களிடமிருந்து புது நுணுக்கங்களையும் நுட்பத்தையும் சேகரித்து தன்னுடைய அறிவை வளர்த்து கொள்வார். இவர் தான் சேகரிக்கும் தகவல்களை மிகவும் எளிமையான முறையில் மக்களுக்கு கொண்டு சேர்ப்பதில் சிறப்பானதாக விளங்குகிறார்.
142
News

30 March, 2024

01 March, 2024

08 March, 2023

03 March, 2023

01 March, 2023

22 October, 2022

15 September, 2022

09 September, 2022

08 September, 2022

01 September, 2022

26 August, 2022

22 August, 2022

05 August, 2022

04 August, 2022

22 July, 2022

16 July, 2022

11 July, 2022

10 July, 2022

08 July, 2022

29 June, 2022

11 May, 2022

03 May, 2022

02 May, 2022

30 April, 2022

29 April, 2022

28 April, 2022

27 April, 2022

25 April, 2022

22 April, 2022

19 April, 2022

16 April, 2022

14 April, 2022

13 April, 2022

06 April, 2022

01 April, 2022

28 March, 2022

26 March, 2022

24 March, 2022

20 March, 2022

15 March, 2022

13 March, 2022

11 March, 2022

08 March, 2022

04 March, 2022

06 January, 2022

20 December, 2021

30 September, 2021

19 September, 2021

18 September, 2021

17 September, 2021

13 September, 2021

06 September, 2021

02 September, 2021

01 September, 2021

24 May, 2021

21 May, 2021

14 May, 2021

08 May, 2021

27 April, 2021

25 April, 2021

23 April, 2021

16 April, 2021

07 April, 2021

06 April, 2021

03 April, 2021

20 March, 2021

13 March, 2021

22 February, 2021

12 February, 2021

06 February, 2021

04 February, 2021

15 January, 2021

29 December, 2020

27 December, 2020

25 December, 2020

22 December, 2020

21 December, 2020

19 December, 2020

18 December, 2020

29 November, 2020

24 November, 2020

20 November, 2020

18 November, 2020

16 November, 2020

14 November, 2020

07 November, 2020

24 October, 2020

18 October, 2020

27 September, 2020

23 September, 2020

21 September, 2020

19 September, 2020

18 September, 2020

17 September, 2020

05 September, 2020

18 August, 2020

17 August, 2020

06 August, 2020

26 July, 2020

16 June, 2020

12 June, 2020

10 June, 2020

02 June, 2020

09 May, 2020

29 April, 2020

26 April, 2020

25 April, 2020

24 April, 2020

15 April, 2020

31 March, 2020

29 March, 2020

22 March, 2020

13 March, 2020

12 March, 2020