வேலு சாமி

செய்தியாளர்
சிறந்த ஓவியர், சிந்தனையாளர். புது புது தகவல்களையும், செய்திகளையும் சேகரித்து மக்களுக்கு எளிமையான முறையில் கொண்டு சேர்ப்பவர். இயற்கையின் அழகையும், விவசாயத்தையும் மறந்து நவீனத்தை விரும்பி உலகத்தை அழிக்கும் புண்ணியவான்களை வெறுப்பவர்.

இவரும் சாதாரண மனிதர்களை போன்று சமூகத்தை தவிர்த்து, சுற்றுசூழலை பாதுகாக்க மறந்து தன் குடும்பம் மற்றும் தனக்காக மட்டுமே உழைப்பவர். இருக்க இடமின்றி, வாழ வழியின்றி தவித்து வரும் பிற உயிரினங்களின் நிலைமையை நினைத்து வருந்துபவர்.
56
News

22 December, 2018

21 December, 2018

20 December, 2018

19 December, 2018

18 December, 2018

15 December, 2018

14 December, 2018

13 December, 2018

12 December, 2018

07 December, 2018

06 December, 2018

05 December, 2018

04 December, 2018

13 October, 2018

12 October, 2018

11 October, 2018

08 October, 2018

05 October, 2018

03 October, 2018

02 October, 2018

01 October, 2018

28 September, 2018

27 September, 2018

26 September, 2018

24 September, 2018

22 September, 2018

21 September, 2018

20 September, 2018

19 September, 2018

18 September, 2018

17 September, 2018

15 September, 2018

14 September, 2018

13 September, 2018

23 August, 2018